we leggen het kort even uit

werkwijze huren.

Onze werkwijze bij het huren van een woning

Stel je hebt op de website of Facebook pagina van KRACHT Makelaars een woning gevonden die bij je past. Wat zijn dan de vervolgstappen? Middels onderstaand stappenplan hopen wij je wat meer duidelijkheid te geven over de procedure.

 1. Bezichtiging

Wil je graag een pand bezichtigen, kun je dit eenvoudig kenbaar maken via een e-mail of je belt gewoon tijdens kantooruren. Een van onze medewerkers zal je dan altijd vragen naar je persoonlijke situatie, zoals:

  • werk, contractvorm en bruto jaarinkomen;
  • huisdieren ja/nee;
  • roken ja/nee;
  • samenstelling huishouden
  • huidige woonsituatie en reden van je verhuizing.

Voldoet dit aan de criteria van desbetreffende verhuurder, dan wordt er (na overleg met een vertrekkend bewoner of verhuurder/beheerder) een afspraak met je ingepland. Probeer altijd even rekening ermee te houden dat dit veelal tijdens kantooruren zal zijn. Als je een woning hebt bezichtigd en je besluit deze woning te willen huren, dan geef je dat gewoon aan ons door.

2. Huurovereenkomst opstellen

Wij vragen je vervolgens om de volgende zaken in origineel aan te leveren zodat wij een huurovereenkomst kunnen opstellen:

• Kleurenkopie geldig paspoort / identiteitsbewijs huurder en bewoners;
• Verhuurdersverklaring (indien van toepassing);
• Kopie bankpas voor- en achterzijde;
• Uittreksel BRP (Basis Registratie Personen).

1. Indien in loondienst:
• Laatste 3 salarisspecificaties;
• Recent bankafschrift van huurder met bijschrijving van salaris;
• Werkgeversverklaring.

Let op: je dient minimaal te beschikken over een jaarcontract gerekend vanaf de ingangsdatum huurcontract. Vraag altijd vooraf naar de uitzonderingen op de regel.

2. Indien zelfstandig ondernemer:
• Recent bankafschrift zakelijk en privé;
• Balans en verlies en winstrekening van de laatste 2 jaar;
• Bewijs inschrijving KvK;
• IB aangifte.

3. Indien studerend:
• Kopie Student ID;
• Afschriften van toelages c.q. studiefinanciering;
• Kopie bankafschrift;
• Kopie legitimatie ouder(s) t.b.v. garantstelling (indien van toepassing). De gegevens van ouders aan te vullen met van toepassing zijnde stukken vermeld bij 1. en/of 2.

Je kunt de bestanden met een gerust hart aanleveren via e-mail (bijvoorbeeld Zip-bestand) of via WeTransfer. We gebruiken je gegevens alleen waarvoor ze nodig zijn. Meer informatie vind je terug op onze privacy statement.

We zullen na de ontvangst van je gegevens om een akkoord van verhuurder vragen. Volgt er geen akkoord, verwijderen we alle gegevens meteen.

3. Goedkeuring huurovereenkomst en ondertekening

Zodra de gevraagde gegevens zijn ontvangen en gecheckt, wordt de concept huurovereenkomst opgesteld en ter goedkeuring aan partijen aangeboden. De door beide partijen akkoord bevonden huurovereenkomst, wordt vervolgens door beide partijen geparafeerd en ondertekend. Deze mag eventueel gewoon via email of WeTransfer worden verzonden.

4. Betaling

Voor huurder wordt een factuur opgesteld voor de eerste betaling, welke bestaat uit de huur over de eerste periode en de waarborgsom (indien van toepassing de courtage (enkel bij aanhuur-opdrachten)).

5. Inspectie en sleuteloverdracht

Tijdens de sleuteloverdracht vindt een inspectie plaats van het gehuurde en worden eventuele gebreken of opmerkingen genoteerd op een inspectierapport met:

  • toestand van het gehuurde op het moment van intrek;
  • de meterstanden;
  • eventuele nadere afspraken tussen partijen;
  • het aantal overgedragen sleutels.

Eveneens maken we een fotorapportage van de woning bij aanvang huur. Na de sleuteloverdracht is de verhuur een feit. In principe heb je vanaf dan te maken met de verhuurder of beheerder voor zaken die betrekking hebben op het gebruik van de woning.

We hopen zo een duidelijk beeld te hebben weergegeven van de procedure. Mocht je nog vragen hebben, stuur gerust een bericht middels onderstaand contactformulier.

Je gegevens worden alleen gebruikt om contact met je op te nemen of om een afspraak of bezichtiging te plannen. Zie ook onze privacyverklaring.

*verplichte veld