Huurvoorwaarden

Benodigde documenten

De volgende documenten (graag aanleveren als pdf bestand) zijn noodzakelijk en zullen gebruikt worden om uw inkomen te toetsen:

Kleuren kopie paspoort / ID kaart (maak een veilige kopie en dek zelf jouw Burgerservicenummer (BSN) af) Tip: met de KopieID app van de Rijksoverheid maak je met jouw smartphone een veilige kopie.

Je bent werknemer in vaste dienst:
• kopie 3 recente salarisstroken
• kopie 1 recent bankafschrift met salarisstorting
• werkgeversverklaring
• kopie bankpas

Je bent zelfstandig ondernemer:
• recente kopie inschrijving handelsregister KvK (max. 3 maanden oud)
• door een accountant geaccordeerde jaarrekening van de afgelopen 2 jaar
• aangifte inkomstenbelasting van de afgelopen 2 jaar
• kopie bankpas

Je bent werknemer met een tijdelijk contract:
• kopie 3 recente salarisstroken
• kopie 1 recent bankafschrift met salarisstorting
• werkgeversverklaring
• kopie bankpas

Je bent gepensioneerd:
• kopie AOW-strook
• kopie recente pensioenstrook
• 1 recente storting
• kopie bankpas

Aanvullende inkomsten:
• Alimentatie: kopie echt-scheidingsconvenant
• Vermogen: kopie bankafschrift

Toeslagen: kopie overzicht toeslagen

Overige voorwaarden

1. Kracht Makelaars vraagt voor het afsluiten van het contract (éénmalig) € 96,80 (inclusief BTW) contractkosten.

2. De minimale huurperiode is voor de meeste woningen 1 jaar.

3. De minimale leeftijd voor het huren van een woning is wettelijk 18 jaar.

4. Een onderdeel van uw registratie is het uitvoeren van een credit-check door Kracht Makelaars via Huurcheck. Bij een credit-check wordt bijvoorbeeld gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren. Deze resultaten maken onderdeel uit van de beoordeling van een financieel risico.

5. Afhankelijk van de situatie kan het voorkomen dat Kracht Makelaars ter verduidelijking van het dossier aanvullende gegevens opvraagt naast de gevraagde documentatie.

6. Inschrijvingen die niet volledig zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen.

7. Huuraanvragen kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen worden geweigerd.

8. Het huurcontract dient te worden ondertekend en voor de oplevering dient de eerste huurnota te worden voldaan.

Waarborgsom

Bij het sluiten van een huurcontract vragen de meeste verhuurders standaard één á twee maanden waarborgsom. Het maximum is echter 2 maanden. Voor huurders met een buitenlands woonadres en huurders die korter dan twee jaar in Nederland woonachtig zijn en een verblijfsvergunning hebben, bedraagt de waarborgsom standaard vaak 2 maanden, omdat het uitvoeren van een credit check, wat onderdeel is van onze voorwaarden, dan niet mogelijk is.

Kracht Makelaars hanteert de volgende inkomensnorm:

Welke huurprijs past bij je inkomen?
• Voor huren tot €1000:
De maximale huur is het (gezamenlijk) bruto maandinkomen, gedeeld door 4 voor 1 huurder of gedeeld door 4,5 voor 2 huurders.
• Voor huren vanaf €1000:
De maximale huur is het (gezamenlijk) bruto maandinkomen, gedeeld door 3,5 voor 1 huurder of gedeeld door 4 voor 2 huurders.

Huurprijs per maandAantal huurdersBruto norminkomen per maand
€700 – €1.00014 x de huur
€700 – €1.00024,5 x de huur
meer dan €1.00013.5 x de huur
meer dan €1.00024 x de huur

INKOMENSNORM

Ben je in loondienst?
Tot je maandinkomen reken je je bruto salaris, exclusief vakantiegeld en bonussen. Variabele toeslagen, zoals onregelmatigheids- of gevarentoeslag, kunnen in sommige gevallen worden meegenomen in uw inkomensberekening. De beoordeling hiervan gebeurt door Kracht Makelaars. De resterende looptijd van uw arbeidsovereenkomst moet voor minimaal 6 maanden gegarandeerd zijn, met een intentie tot continuering. Het bruto salaris moet gebaseerd zijn op vaste uren die in een arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd.
Wij kunnen contact opnemen met je werkgever om je werkgeversverklaring te controleren. Indien nodig kan de werkgeversverklaring ter verificatie worden toegezonden aan uw werkgever.

Ben je zelfstandig ondernemer?
Dan mag je de gemiddelde netto jaarwinst vóór belasting over de afgelopen 2 jaar delen door 24, om tot het bruto maandinkomen te komen. Voor ondernemers geldt een borg van drie maanden huur.

Ben je gepensioneerd?
Je mag jouw beschikbare maandinkomen uit AOW en pensioen met 30% verhogen. Dit bedrag geldt als uw toetsingsinkomen voor de huur.
Extra inkomsten? Indien je vermogen hebt, dan mag je 10% van het vermogen gedeeld door 12 optellen bij het bruto maandinkomen. Indien je partneralimentatie ontvangt, mag je dit optellen bij het bruto maandinkomen. Kinderalimentatie mag je niet meetellen.

Ga je samen huren?
Als je met jouw partner een aantoonbare duurzame huishouding vormt, kom je in aanmerking om een woning samen te huren. U kunt dan beide inkomens meetellen om uw maximale huurprijs te berekenen.

Woningdelen wordt alleen toegestaan in speciaal daarvoor aangewezen complexen.

Studenten
Wij verhuren over het algemeen geen woningen aan studenten of met garantstellingen van derden. Uiteraard kan een verhuurder hiervan afwijken en hierom verzoeken.

Compare listings

Vergelijken